S nami to máte vsuchu...

PONUKA PRE VÝROBCOV VIBROLIATEJ ZÁMKOVEJ DLAŽBY

Máte v rukách jednoduché vodítko technológie výroby vibrolisovanej zámkovej dlažby s použitím chemických prísad.Je to súbor teoretických a praktických skúseností, receptúr zmesí s prísadami najvyššej kvality.Naším spoločným cieľom je spoľahlivo vyrábať výrobky s požadovanými parametrami. Technologické poradenstvo poskytujeme zdarma a v opodstatnených prípadoch aj vyslanie technológa až k Vám.

Víta Vás malý sprievodca technológie na výrobu vibroliatej zámkovej dlažby /t.j.použitie vibračného zariadenia, nie lisu/. Výroba dlažobných tvaroviek sa riadi STN 723213 a STN 723211. Dlažobná tvarovka - dlažobný prvok vyrobený z prostého betónu, určený na vytváranie dlažbových krytov pozemných komunikácií.

Technické požiadavky

Dlažobné tvarovky musia po 28-mich dňoch odo dňa výroby vykazovať nasledujúce vlastnosti:
* tvar a rozmery - povolená odchýlka je ± 4 mm pre dĺžku a ± 3 mm pre šírku
* vzhľad - uzatvorená štruktúra, bez trhlín, súbežné bočné a nášlapné plochy
* pevnosť - určuje sa dvomi spôsobmi - pevnosť v tlaku
                                                                     - pevnosť v priečnom ťahu

- pevnosť v tlaku na 5-ich tvarovkách po 28-mich dňoch musí mať priemer 60 MPa, žiadna nesmie klesnúť pod 50 MPa.
- pevnosť v priečnom ťahu musí byť priemerná min. 5 MPa a jednotlivo 4 MPa.

* odolnosť voči mrazu a rozmrazovacím látkam - tvarovky musia byť z mrazuvzdorného betónu( dvojvrstvové musia mať    aj spodný betón mrazuvzdorný)
* obrusnosť - tvarovky spĺňajúce predošlé požiadavky majú dostatočnú obrusnosť

Komponenty

Cement - M I 42,5 R alebo CEM I 42,5 (Portlandský cement)používa sa CE.

Piesok - vhodný 0/4 triedy A alebo B podľa STN 721512 (hutné kamen. pre stav. účely) Je to betonársky piesok s veľkosťou zrna 0-4 mm

Drvené kamenivo - je možné použiť drvené kamenivo zo žuly, ruly a čadiča. Musí však spĺňať požiadavky STN 721512.

Stekucovacia prísada - MELMENT 10/40 (STACHMENT NN) - ide o moderný superplastifikátor umožňujúci výrobu vysokohodnotných betónov.

Prevzdušňovacia prísada - PORALAN STA - účinný prevzdušňovač, ktorého použitie zaručuje výrobku výslednú mrazuvzdornosť a odolnosť voči účinkom chemických rozmrazovacích látok v zmysle

STN PENV 206

Urýchľujúca prísada - pre výrobu výrobkov možno použiť kvapalný urýchľovač KALKODUR umožňujúci dosahovať veľmi skoro manipulačné pevnosti. Je vhodný predovšetkým pri práci za nízkych teplôt. Vyklápanie foriem je možné po 24h.

Pigment - pre farbenie betónovej zmesi

Voda - musí spĺňať požiadavky STN 732028 „ voda pre výrobu betónu“.

Orientačná receptúra

Receptúry sú navrhnuté pre spádové miešačky s obsahom 150 litrov.

A. Receptúra zmesi - trojfrakčná

CEM I 42,5 R

50kg

Piesok 0/4 mm

40 L

Piesok 4/8 mm

20 L

Piesok 8/16 mm

60 L

Voda

15-20 L

MELMENT L 10/40

0,7 l

PORALAN STA

20 ml

B. Receptúra zmesi - dvojfrakčná

CEM I 42,5 R

60kg

Piesok 0/4 mm

50 L

Piesok 8/16 mm

70 L

Voda

15-20 L

MELMENT L 10/40

0,7 L

PORALAN STA

20ml

V chladnom období ( pri teplotách v noci pod +5 °C) doporučujeme použiť urýchľovač tvrdnutia KALKODUR v dávke 1 L na 150 L zmesi betónu.

Technológia

  1. Miešanie - do miešačky nalejeme 10 l zámesovej vody. Ak robíme prefarbenú zmes, tak v tejto chvíli pridáme pigment (v dávke 3-6% z obsahu cementu) a dokonale premiešame (aspoň 3 min.). Potom pridáme rovnomerne kamenivo, piesok, cement a premiešame. Vodou upravíme betónovú zmes na kompaktnú hustú zmes. Do takejto zmesi pridáme plastifikátor a miešame asi 2-3 min. Pred koncom domiešavania, cca 4-5 otáčok pridáme prevzdušňovač. Konzistenciu betónovej zmesi môžeme potom upravovať postupným pridávaním vody. Čím viac vody, tým sú nižšie počiatočné aj konečné pevnosti.

  1. Betónovú zmes ukladáme do foriem natretých odformovacím prostriedkom. Tento sa nanáša striekaním alebo štetcom v čo najtenšej vrstve. Formy sa na vibračnom stole plnia tak, aby po prvom zavibrovaní v trvaní 1 min., boli zaplnené do 1-2 cm. Potom sa formy zaplnia až po horný okraj.

  1. Tvrdnutie betónu - v regáloch alebo v stromčekoch. Minimálna doba na odformovanie je 48 hod. Táto doba závisí od teploty prostredia. Počas prvých 48 hod. musí betónová zmes zrieť vo vlhku bez priemerného slnečného žiarenia a prievanu.

  1. Čistenie foriem - čistiť formy od zatvrdnutého betónu, resp. cementovú hmlu, špeciálnym prípravkom – BETONCLEANER a opláchnuť vodou.

Všetky doporučené prísady a prípravky zakúpite v našom sklade /viď mapa v KONTAKToch/. Bandasky si môžete priniesť vlastné.

Tento návrh zmesi je orientačný. Firma neručí za prípadné škody vzniknuté nesprávnym použitím chemických prísad v zmesi.


 


 

Copyright 2013© cestavmat.sk