S nami to máte vsuchu...

OPRAVA POŠKODENÉHO BETÓNU

REPROFILAČNÉ MALTY PRE OPRAVU BETÓNU

Superstop 90

 • rýchlotuhnúca zmes pre utesnenie lokálnych priesakov a výronov tlakovej vody cez betónové konštrukcie. Výrobok schválený Hlavným hygienikom SR.
 • doba tuhnutia po spracovaní už od 15 - 40 sekúnd

Reparal /viac druhov/

 • polymércementová  zmes na opravu poškodeného betónu (rohy, štrkové hniezda, trhliny) s pridaním mikroarmovacieho vlákna.
 • vysoká počiatočná aj konečná pevnosť od hrúbky 3 - 50 mm

VUSOKRET 

 • expanzívna maltovina na zálievky stykov montovaných betónových konštrkukcií, dutín, na kotvenie a pod.
 • zabezpečuje dokonalé vyplnenie celého priestoru aj v prípade členitých škár a stykov, vodotesnosť a spolupôsobenie s konštrukčnými prvkami.

Betonplast – vhodný ako spojovací mostík medzi starý a nový betón alebo korekčná malta

Vodotes - vodotesná opravná malta s kryštalickou prísadou, vhodná aj na styk s pitnou vodou

ANTIKOR - spojovací mostík na výstuž a betón s antikoróznym účinkom

balenia: 25kg, 2kg sáčok s prirážkou

PENETRAČNÉ NÁTERY

Peneco Extra

 • hĺbkový penetrátor, vhodný ako prostriedok na ošetrenie, utesnenie a vytvrdenie betónovej plochy.
 • vytvára trvanlivý vysoko odolný a neprašný povrch už jestvujúcej betónovej podlahy, zvyšuje  odolnosť povrchu voči rope, ropným produktom a priesakom vody.
 • slúži aj ako spojovací mostík pod samonivelizačné a izolačné stierky a na spojenie starého a nového betónu
 • hlavné použitie na betónové plochy, letištné dráhy, nádvoria, skladové haly, a pod.
 • aj ako prostriedok na ochranu čerstvého betónu pred prudkým odparovaním vody

SANAČNÁ OMIETKA

RENOVEX H - je tekutá prísada do omietok na výrobu sanačnej omietky priamo na stavbe. Vplyvom vysokého obsahu pórov v hotovej omietke účinne odparuje vlhkosť zo stien. Takto hotová omietka je odolná voči pôsobeniu solí a zabraňuje ich prenikaniu na povrch.

spotreba: 1L = 16m2 omietky o hrúbke 2,5 - 3cm

použitie: fasády, pivnice, vnútorné i vonkajšie omietky, sokle. Vhodné pre nové i staré objekty (pamiatky) z tehál, kameňa, betónu i miešaného muriva

balenie: 1L fľaša, cena = 40,15 € s DPH

STOPSOĽ - ochranný a spevňujúci materiál povrchov, proti vyzrážaniu solí starej alebo novej omietky, tehly a beton.povrchov. 1L postačí na cca 35 m2

 
Copyright 2013© cestavmat.sk